Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 21.02.2019
  Autor: Marcin Moździerz
  Tytuł: Multiscale modeling of Solid Oxide Fuel Cell stack
 2. Data obrony: 21.02.2019
  Autor: Dominik Wierzbicki
  Tytuł: New nano-oxide catalysts for CO2 hydrogenation reaction
 3. Data obrony: 25.02.2019
  Autor: Łukasz Lisiecki
  Tytuł: Wpływ zmiany stopnia przerobu plastycznego na powstawanie pęknięć w wielooperacyjnych procesach kucia
 4. Data obrony: 25.02.2019
  Autor: Paulina Lisiecka-Graca
  Tytuł: Wpływ historii odkształcenia na mechanizmy umocnienia materiałów wielofazowych i umacnianych wydzieleniowo
 5. Data obrony: 25.02.2019
  Autor: Paweł Krzysztof Krajewski
  Tytuł: Zależność przewodności cieplnej wybranych mas formierskich od temperatury
 6. Data obrony: 25.02.2019
  Autor: Mariusz Warzecha
  Tytuł: Zjawisko zderzenia ciał nieswobodnych w układach technicznych
 7. Data obrony: 25.02.2019
  Autor: Marcin Waksmundzki
  Tytuł: Badania wpływu wybranych czynników atmosferycznych i technologicznych na stabilizację kształtowo-wymiarową drewnianych modeli odlewniczych
 8. Data obrony: 26.02.2019
  Autor: Daria Hemmerling
  Tytuł: Wykorzystanie sygnału mowy jako źródła informacji diagnostycznej, kontrolnej i prognostycznej w wybranych problemach medycznych związanych z otolaryngologią
 9. Data obrony: 01.03.2019
  Autor: Jędrzej Blaut
  Tytuł: Zastosowanie metod nieliniowej analizy sygnałów w procesach monitorowania stanu łożysk smarowanych wodą
 10. Data obrony: 01.03.2019
  Autor: Agnieszka Marczewska
  Tytuł: Szkło i szkło-ceramika zawierające gal – optycznie aktywne

Strony