Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 12.04.2021
  Autor: Piotr Ledwig
  Tytuł: Wpływ warunków elektroosadzania kompozytów na osnowie Ni, Ni-Fe, Ni-Co i Ni-Fe-Co wzmacnianych nc-TiO2 na ich mikrostrukturę i właściwości
 2. Data obrony: 16.04.2021
  Autor: Ewa Durda
  Tytuł: Właściwości fizykochemiczne powłok (La,Sr) (Fe,Co)O3 nanoszonych metodą ablacji laserowej (PLD) na stal ferrytyczną do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC
 3. Data obrony: 19.04.2021
  Autor: Gabriela Sikora
  Tytuł: Optymalizacja zabiegu modyfikowania stopów typu Al-Cu
 4. Data obrony: 12.05.2021
  Autor: Roman Trojanowski
  Tytuł: Analiza wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych elementów piezoelektrycznych na redukcję drgań i dźwięków strukturalnych