Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 23.04.2019
  Autor: Magdalena Kurek
  Tytuł: Development and implementation of an advanced formability test for aliminium stripes used in beverage can production
 2. Data obrony: 24.04.2019
  Autor: Paweł Jastrzębski
  Tytuł: Planowanie produkcji elektrociepłowni wykorzystującej niskotemperaturowy akumulator energii cieplnej
 3. Data obrony: 25.04.2019
  Autor: Tomasz Ratajski
  Tytuł: Elektroosadzanie i charakterystyka nanokompozytowych powłok SiO2/Ni
 4. Data obrony: 25.04.2019
  Autor: Magdalena Gazda-Grzywacz
  Tytuł: Analiza śladu węglowego procesów energochemicznego przetwórstwa węgla
 5. Data obrony: 26.04.2019
  Autor: Adrian Goral
  Tytuł: Mobile optical tracking system in computer-assisted surgery