Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 22.10.2019
  Autor: Agnieszka Bielecka
  Tytuł: Cyrkulacyjny model biznesowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetyki węglowej
 2. Data obrony: 23.10.2019
  Autor: Bartłomiej Hilger
  Tytuł: Fraktalny opis właściwości zawiesin nieziarnistych w procesie ich sedymentacji
 3. Data obrony: 23.10.2019
  Autor: Justyna Adamczyk
  Tytuł: Ocena przydatności mieszanek kruszywa i odpadowego mułu węglowego w budowlach ziemnych
 4. Data obrony: 24.10.2019
  Autor: Roman Zimka
  Tytuł: Pełzanie betonu na szybkowiążącym cemencie siarczano-gliniano-wapniowym w okresie tężenia
 5. Data obrony: 28.10.2019
  Autor: Anna Słaby
  Tytuł: Wpływ praktyk nowego zarządzania publicznego na tworzenie klimatu uczenia się w organizacjach sektora publicznego
 6. Data obrony: 04.11.2019
  Autor: Adam Górski
  Tytuł: Kosynteza oraz przydział nieprzewidzianych zadań w procesie projektowania systemów wbudowanych
 7. Data obrony: 05.11.2019
  Autor: Edmund Ciesielka
  Tytuł: Zarządzanie źródłami rozproszonymi w aspekcie bilansowania handlowego i technicznego. Agregacja źródeł