E-źródła w podziale dziedzinowym

 

Ekonomia, Zarządzanie

normy i patenty
Katalog Polskich Norm info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

ORBIT info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktoweźródło pełnotekstowe

Strony

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog