Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 21.03.2019
  Autor: Paweł Mendyka
  Tytuł: Projekt i badania głowicy kombajnu chodnikowego wyposażonej w narzędzia dyskowe
 2. Data obrony: 21.03.2019
  Autor: Paweł Tysiąc
  Tytuł: Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów
 3. Data obrony: 25.03.2019
  Autor: Szczepan Witek
  Tytuł: Fizyczne i matematyczne modelowanie termomechanicznych procesów i przemian fazowych w blachach podczas chłodzenia w kręgach
 4. Data obrony: 25.03.2019
  Autor: Marek Kranc
  Tytuł: Uszlachetnianie miedzi oraz stopów Cu-Cr preparatami odtleniająco – modyfikującymi w aspekcie poprawy przewodności elektrycznej
 5. Data obrony: 25.03.2019
  Autor: Monika Solecka
  Tytuł: Odporność korozyjno-erozyjna powłok ze stopów Inconel 625 i 686 wykorzystywanych w spalarniach odpadów
 6. Data obrony: 29.03.2019
  Autor: Magdalena Oleśków
  Tytuł: Wpływ frakcji ziarnowych granulowanego żużla wielkopiecowego na hydratację cementu hutniczego i jego właściwości
 7. Data obrony: 01.04.2019
  Autor: Andrii Kudriashov
  Tytuł: SLAM techniques application for mobile robot control in rough terrain
 8. Data obrony: 02.04.2019
  Autor: Jakub Chęciński
  Tytuł: Modeling of magnetization dynamics in spintronic oscillators