Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
  1. Data obrony: 17.06.2020
    Autor: Artur Basiura
    Tytuł: Grafowy model formalny współbieżnego projektowania oświetlenia ulicznego