Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 29.03.2023
  Autor: Jakub Hachlowski
  Tytuł: Switched capacitor resonant converter for control of voltage sharing on series-connected capacitors
 2. Data obrony: 30.03.2023
  Autor: Beata Blak
  Tytuł: Kryteria doboru metod statystycznych wykrywania obserwacji odstających na potrzeby analizy rynku nieruchomości
 3. Data obrony: 30.03.2023
  Autor: Artur Maciej Wójcikowski
  Tytuł: Wpływ wtłaczania lekkich frakcji węglowodorowych do rurociągu podmorskiego ropy naftowej na depozycję parafinowej fazy stałej
 4. Data obrony: 30.03.2023
  Autor: Maciej Arkadiusz Chojowski
  Tytuł: Izolowana przetwornica do dwukierunkowego przekazu energii o miękkim przełączaniu z wykorzystaniem pojemności pasożytniczych
 5. Data obrony: 21.04.2023
  Autor: Mateusz Tomasz Twardowski
  Tytuł: Geostatyczne modele zmienności parametrów złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej w kluczowych domenach geologicznych
 6. Data obrony: 24.04.2023
  Autor: Aung Myo Thu
  Tytuł: Geology and genesis of the Nwe Yon-Kwinthoneze Gold District, Central Myanmar: insights from mineralogical, fluid inclusions and (S, C, O, H, Pb) isotopes
 7. Data obrony: 19.05.2023
  Autor: Jakub Bogdan Drzazga
  Tytuł: System zdalnej diagnostyki bezdechu sennego w warunkach domowych