Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 18.06.2019
  Autor: Kamil Mucha
  Tytuł: Ścierność skał w aspekcie prognozowania zużycia noży kombajnowych
 2. Data obrony: 19.06.2019
  Autor: Krzysztof Pietryga
  Tytuł: Hydrożelowe materiały dwufazowe do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych uzyskiwane metodą mineralizacji enzymatycznej
 3. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Justyna Auguścik
  Tytuł: Struktura zmienności oraz metodyka szacowania zasobów wytypowanych pierwiastków towarzyszących złożom Cu-Ag LGOM
 4. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Andrzej Tomkowicz
  Tytuł: Nowe rozwiązania konstrukcyjne uzbrojenia wylotów otworów wiertniczych i odwiertów naftowych
 5. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Monika Robótka
  Tytuł: Badania wpływu chropowatości powierzchni elektrody na jej właściwości metrologiczne
 6. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Ewa Lichańska-Łaskawiec
  Tytuł: Modyfikacja składu chemicznego oraz parametrów procesu wytwarzania spiekanych stali wykonanych z dyfuzyjnie stopowanego proszku Distaloy AQ
 7. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Joanna Smajdor
  Tytuł: Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi
 8. Data obrony: 24.06.2019
  Autor: Wojciech Teper
  Tytuł: Badania efektywności oczyszczania otworu wiertniczego ze zwiercin w warunkach ekstremalnych bez udziału cieczy
 9. Data obrony: 25.06.2019
  Autor: Dariusz Janik
  Tytuł: Metoda wczesnego wykrywania obwałów w zmechanizowanej ścianie strugowej
 10. Data obrony: 26.06.2019
  Autor: Kinga Turoń
  Tytuł: Optymalizacja systemu pozyskiwania energii dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego z uwzględnieniem źródeł odnawialnych

Strony