Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 21.01.2019
  Autor: Katarzyna Reczyńska
  Tytuł: Inhalable anticancer drug delivery systems based on fatty acids and magnetic nanoparticles
 2. Data obrony: 21.01.2019
  Autor: Agnieszka Kabalska
  Tytuł: Konfiguracja wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw sektora uzdrowiskowego w Polsce
 3. Data obrony: 22.01.2019
  Autor: Jakub Marchewka
  Tytuł: Polimerowe rusztowania do regeneracji tkanki chrzęstno-kostnej otrzymywane metodą druku 3D
 4. Data obrony: 28.01.2019
  Autor: Marcin Kwiecień
  Tytuł: Wieloskalowa analiza mechanizmów umocnienia w materiałach wielowarstwowych wytworzonych z wykorzystaniem przeróbki plastycznej
 5. Data obrony: 28.01.2019
  Autor: Anna Maria Cyza
  Tytuł: Charakterystyka cienkich warstw LaCoO3 i LaFeO3 domieszkowanych Sr do zastosowań w detekcji gazów
 6. Data obrony: 31.01.2019
  Autor: Agnieszka Dróżdż
  Tytuł: Wykorzystanie zaawansowanych metod spektroskopowych do badania wpływu nanocząstek tlenków żelaza na organizmy żywe