E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
PERINORM

normy polskie, europejskie i międzynarodowe, baza interdyscyplinarna

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe

PGM Database

własności fizyczne, mechaniczne i chemiczne grupy platynowców (platyna, pallad, rod, iryd, osm, ruten) i ich stopów

info

źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne

Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.)

diagramy ceramiczne

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

Polska Bibliografia Literacka

literatura polska

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

ProQuest

nauki ścisłe, informatyka, telekomunikacja, nauki społeczne, edukacja, przemysł, pielęgniarstwo, biomedycyna, rolnictwo, weterynaria, żywienie, leśnictwo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ProQuest Technology Collection
biomateriały, badania nad przestrzenią kosmiczną, inżynieria cywilna, mechaniczna, materiałowa, kompozytowa, IT, elektronika, optyka, akustyka, robotyka, telekomunikacja,
transport
info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe   

Przewodnik Bibliograficzny

elektroniczny zapis pozycji rejestrowanych w wydawnictwie BN Przewodnik Bibliograficzny

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

PSJD (Polish Scientific Journals Database)

fizyka, chemia, nauki medyczne

info

 źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

PubChem

chemia, toksykologia

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

Publons

multidyscyplinarna platforma dla autorów i recenzentów

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

PubMed

nauki biomedyczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe