E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
LEGALIS

prawo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Leksykon Materiałoznawstwa

materiałoznawstwo, charakterystyki materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

LEX

prawo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne