E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
IBUK Libra

kolekcja książek elektronicznych m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

IEEE Xplore

informatyka, elektrotechnika, elektronika oraz nauki pokrewne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

IHS Engineering Workbench

normy międzynarodowe, europejskie, amerykańskie, baza interdyscyplinarna

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzne

IM PAN

matematyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskijęzyczne

InCites - dodatek do Web of Science

narzędzie do analizy danych bibliometrycznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH  

Infona

portal społecznościowy dla naukowców udostępniający treści z różnych dziedzin wiedzy

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

INIS

atomistyka, energetyka

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

InPro Badania

polskie patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Internetowy System Aktów Prawnych

polskie akty prawne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

IOP Science

fizyka, astronomia, matematyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ISBN

międzynarodowy numer książki

info

źródło ogólnodostępne źródło polskojęzyczne

ISO - nowoczesne zarządzanie firmą

normy serii ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne