E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
eBook Academic Collection - patrz Academic Research Source eBooks

źródło multidyscyplinarne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Ebookpoint BIBLIO (NASBI)

informatyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

EBSCOhost

chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, psychologia, edukacja, biznes, biologia, nauki medyczne, biomedyczne, rolnictwo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

EECS

elektrotechnika, elektronika, informatyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Ekonomia on-line

nauki ekonomiczne, turystyka, ochrona środowiska

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Electronic Library of Mathematics

matematyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Emerald Insight

inżynieria, zarządzanie, marketing, finanse, edukacja, nauki społeczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

EMIS

biznes, finanse, marketing

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Encyclopedia Mythica

mitologia, religioznawstwo

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

Engineered Materials Abstracts - patrz Materials Science and Engineering Database

polimery, ceramika, materiały kompozytowe

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

EPO ESPACENET

patenty - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

EPO GLOBAL PATENT INDEX

patenty - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

EPO PATSTAT

patent statistics

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

ERIC

edukacja

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

EuDML

matematyka i nauki pokrewne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

European Geosciences Union (EGU)

geologia, geofizyka, kosmonautyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe