Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Układ wg typu dokumentów - Bazy danych

Nazwa e-źródła O źródle Informacje
LEX info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

MathSciNet info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło 
bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

NOBEL info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

ProQuest info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Royal Society of Chemistry info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe   

Scopus info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

Total Materia info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne   

Web of Science info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

zbMATH Open info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

Strony

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog