Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Układ wg typu dokumentów - Bazy danych

Nazwa e-źródła O źródle Informacje
CEJSH info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

EBSCOhost info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

EMIS info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

GeoRef info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

HABI info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Historia AGH info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

IEA - pakiet baz statystycznych info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

JCR info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne

Knovel info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Legalis info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Strony

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog