Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki Turnieju szachowego z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH w dniu 14.05.2022

11.03.2022

Turniej Szachowy z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH!   WYNIKI TURNIEJU SZACHOWEGO

Organizator: Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków

Miejsce Turnieju: Biblioteka Główna AGH, Czytelnia Książek Własnych, parter, s. 5

Termin: 14 maja 2022 r., godz. 9.45-15.00

W turnieju z okazji jubileuszu BG AGH mogli wziąć udział wszyscy chętni.  Obowiązywał system szwajcarski na dystansie 9 rund tempem 10 minut + 5 sekund na ruch.  
Nagrody finansowe za miejsca 1-6 w wysokości: 1000, 700, 600, 500, 400, 300 zł oraz dla juniorów/juniorek ur. w 2011 r. i młodszych:  300, 200, 100 zł. Dla trzech najlepszych kobiet nagrody w wysokości: 500, 300, 200 zł. Przewidziano dyplomy i puchary dla nagrodzonych zawodników za miejsca 1-3.
 
Ważne informacje:

  1. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
  2. Limit  uczestników - do 140 osób.
  3. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej nad niepełnoletnimi uczestnikami turnieju. Za ich zachowanie odpowiadają opiekunowie.
  4. Każdy uczestnik zgłaszający się do turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje jego wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych swoich lub Sponsora, w nawiązaniu do relacji z turnieju.
  6. W turnieju mogą brać udział osoby zdrowe oraz nieobjęte kwarantanną związaną z Covid-19.
  7. Podczas turnieju będzie zapewniony bufet z kawą i herbatą.
  8. Na czas trwania turnieju będzie zapewniony bezpłatny parking. Wjazd: parking główny AGH, ul. Reymonta 7, hasło: szachy