E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
ABI/INFORM

ekonomia i nauki pokrewne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Academic Search Ultimate (EBSCOhost)

baza multidyscyplinarna

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ACM Digital Library

informatyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH  źródło pełnotekstowe

ACS - American Chemical Society

chemia, biochemia,  biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Agregator CEON

baza multidyscyplianarna

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Agricola

rolnictwo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe   

AGRIS

rolnictwo, inżynieria rolnictwa, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

American Institute of Mathematical Sciences

matematyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

arXiv

fizyka, matematyka, informatyka, biologia kwantytatywna, statystyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

ASTM STANDARDS

normy ASTM, ceramika, inżyniera materiałowa, materiałoznawstwo

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

AIP

fizyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

APS

fizyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog