Royal Society of Chemistry

Wydawnictwo Royal Society of Chemistry (RSC) oferuje dostęp do:


- czasopism pełnotekstowych  (ponad 30 czasopism bieżących i około 60 czasopism archiwalnych z dostępem do wybranych roczników) - Pełna lista tytułów czasopism elektronicznych


- faktograficznych baz danych:

  • Analytical Abstract
  • Chemical Hazards in Industry
  • Education in Chemistry
  • Laboratory Hazards Bulletin
  • Natural Products Updates
  • Synthetic Reaction Updates (zawiera bazy: Catalysts & Catalysed Reactions 2002-2014 oraz Methods in Organic Synthesis 1998-2014)

- interaktywnego układu okresowego pierwiastków


Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.