Wokół cytowań

Cytowania publikacji


Cytowania można sprawdzić w bazach:
Web of Science                                               serwis informacyjny   prezentacje i szkolenia

SCOPUS – baza wydawana przez firmę Elsevier   materiały szkoleniowe

Informacje o cytowaniach można również wyszukać za pomocą:

 


Indeks Hirscha (h-index)


Indeks h to liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.
np. współczynnik h=10 oznacza, że wśród publikacji autora znajduje się 10, z których każda była cytowana co najmniej 10 razy.

Indeks h można odszukać w:
• bazie Web of Science (wyszukiwanie przez autora)
• bazie SCOPUS (wyszukiwanie przez autora)
• poprzez program „Publish or Perish” (do pobrania ze strony www.harzing.com/pop_win.htm)
• poprzez Google Scholar Citations scholar.google.pl/intl/pl/scholar/citations.html

 


Wartości współczynnika IMPACT FACTOR 1997-2015

 

          Uwaga: dostęp do list jest możliwy tylko z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej AGH.

         

 

Sumaryczny IMPACT FACTOR

 


MASTER JOURNAL LIST

         (wcześniej opracowywana przez ISI, znana w Polsce pod nazwą "lista filadelfijska")