Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekonomia on-line

Ekonomia on-line - serwis tematyczny, kierujący  zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji. Bazę redagują pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.