Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

PIN - co udostępniamy

Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-6


Punkt Informacji Normalizacyjnej AGH udostępnia

zbiory norm:

 

zbiory norm w internecie:

  • przewodniki ISO/IEC  - ISO/IEC Guides - bezpłatny dostęp do wybranych pozycji
  • normy militarne MIL US - bezpłatny dostępdo kompletnego zbioru
  • normy ETSI  - European Telecommunications Standards Institute  - bezpłatny dostęp do kompletnego zbioru
  • normy AISI - American Iron and Steel Institute - bezpłatny dostęp do wybranych norm
  • normy ITU - International Telecommunication Union - bezpłatny dostęp do ITU-T recommendations

 

wydawnictwa pomocnicze:

 

 

publikacje on-line:

 

bazy danych:

 

czasopisma:

Miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom normalizacji, wydawany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zawiera informacje o bieżącej działalności PKN,  działalności komitetów technicznych PKN oraz zagadnieniach związanych z normalizacją w Polsce i na świecie. Czasopismo od numeru 1/2008 jest dostępne w wersji online bezpłatnie na stronie PKN.  Numery tematyczne są dostępne w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych na terminalach komputerowych.

 

  • Informacja o przebiegu i wynikach prac normalizacyjnych

Miesięcznik, w którym podawane są informacje o opublikowanych oraz wycofanych Polskich Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych, ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm, opublikowanych normach międzynarodowych, opublikowanych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC

 

Miesięcznik ISO poświęcony problemom normalizacji. Dostęp bezpłatny.