Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Korzystanie z katalogów

Czytelniku!

Pisząc na adres: katalog[at]bg.agh.edu[dot]pl możesz uzyskać informację, czy Biblioteka posiada pozycję nie notowaną w katalogu online, wydaną przed 1992 r.

Informacje o zbiorach gromadzonych w Bibliotece Głównej oraz bibliotekach sieci Uczelni znajdują się w katalogach komputerowych oraz tradycyjnych.
 

Sposoby przeszukiwania katalogów podano poniżej.

 

Katalog komputerowy

Zawiera informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz zbiorach wybranych bibliotek wydziałowych. Obejmuje dzieła, które wpływają do Biblioteki od 1992 r., w niektórych przypadkach także wcześniejsze.

Sposoby przeszukiwania katalogu opisane są tutaj: katalog.agh.kzb.krakow.pl

Elektronicznie zamawiać można tylko książki z Magazynu Biblioteki - czyli te, które mają sygnatury rozpoczynające się cyfrą: I, II lub III - odbiór w ciągu 10 dni.

W odniesieniu do książek zlokalizowanych w Strefie Wolnego Dostępu nie działa zamawianie elektroniczne.

 

Elektroniczny katalog kartkowy

Wyszukiwanie kart katalogowych ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów lub w przypadku prac zbiorowych wg ich tytułów. Książki w tym katalogu mają sygnatury zaczynające się od I, II, III – oznacza to lokalizację książki w Magazynie Podstawowym Biblioteki. EKK obejmuje WYŁĄCZNIE zbiory Biblioteki Głównej.

W celu zamówienia książki należy wybrać przycisk Zamów tę pozycję" znajdujący się pod zeskanowaną kartą oraz wypełnić formularz zamówienia i wybrać miejsce odbioru.

 

Katalog rzeczowy kartkowy

Wyszukiwanie według haseł, zagadnień, tematów. Na książki z tego katalogu należy wypisać zamówienia – na rewersie z czerwonym paskiem i wrzucić do skrzynki na zamówienia.

 

Katalog rozpraw doktorskich bronionych w AGH

W październiku 2017 roku ukończono prace związane z wprowadzeniem do Katalogu komputerowego AGH opisów bibliograficznych rozpraw doktorskich z lat 1928-2005. Opracowanie prac najnowszych (od 2006 roku) jest realizowane na bieżąco. Obecnie w Katalogu dostępnych jest online blisko 6 tysięcy rekordów bibliograficznych rozpraw bronionych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zamawianie rozpraw doktorskich możliwe jest jedynie w sposób tradycyjny (na rewersach) do Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych. Korzystanie wyłącznie na miejscu (bez możliwości kopiowania).

Szczegółowe informacje o udostępnianiu i wyszukiwaniu rozpraw doktorskich bronionych w AGH

 

Katalog zbiorów kartograficznych

Katalog zbiorów kartograficznych obejmuje pozycje do roku 2007. Jest to tzw. katalog krzyżowy zwany też słownikowym. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie wg nazwisk autorów, opracowujących, redaktorów, oraz wg tytułów i haseł przedmiotowych.
Informacje o zbiorach kartograficznych, które wpłynęły do Biblioteki Głównej od 2008 roku dostępne są jedynie w Katalogu Komputerowym. Stopniowo będzie on uzupełniany o starsze wydawnictwa.
Zamawianie możliwe jest wyłącznie tradycyjnie po wypełnieniu rewersów w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych, II p., pok. 213.