Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zapisy do Biblioteki Głównej AGH

Studenci, doktoranci i pracownicy AGH  mogą zapisać się do Biblioteki  na miejscu, w Wypożyczalni, po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji. Mogą również zapisać się  zdalnie, po wypełnieniu właściwego formularza.  Studenci I roku zapisywani są do Biblioteki automatycznie, jeśli w trakcie rekrutacji na studia wyrazili chęć zapisu. Zapisy studentów I roku studiów prowadzone są na początku października każdego roku akademickiego.
Pracowników i studentów  innych uczelni oraz pracowników innych  instytucji  zapraszamy do zapisu tradycyjnego na miejscu w Wypożyczalni.
 
Studenci AGH odnawiają konto  biblioteczne na każdy nowy rok akademicki w Wypożyczalni po przedłożeniu ważnej legitymacji studenckiej  lub po zgłoszeniu mailowym na adres udo[at]bg.agh.edu[dot]pl  i podaniu swoich danych oraz numeru albumu. Studenci innych uczelni konto biblioteczne odnawiają na miejscu co semestr.

Kartą biblioteczną studenta każdej publicznej uczelni krakowskiej jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS) lub elektroniczna legitymacja doktoranta (ELD) – po wcześniejszym zarejestrowaniu w Wypożyczalni. Kartą biblioteczną nauczyciela akademickiego może zostać elektroniczna legitymacja nauczyciela akademickiego (ELSNA) a innego pracownika AGH - legitymacja pracownicza (ELP). Wystarczy zgłosić się do Wypożyczalni z odpowiednim dokumentem.

Pozostali czytelnicy otrzymują bezpłatną kartę biblioteczną przy rejestracji. Konto można założyć w Czytelni Głównej, Wypożyczalni lub Informacji Katalogowej po podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu Regulaminu Biblioteki Głównej oraz wyrażeniu  zgody  na  rejestrację transakcji dokonywanych elektronicznie w programie ewidencji komputerowej.

Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu w czytelniach mają wszyscy użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 
Do wypożyczania książek uprawnieni są :

- pracownicy, doktoranci, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchacze studiów podyplomowych AGH
- emerytowani pracownicy AGH
- stażyści AGH
- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innych publicznych uczelni Krakowa
- doktoranci innych publicznych uczelni Krakowa
- studenci studiów stacjonarnych publicznych szkół zawodowych, z którymi AGH ma zawartą umowę o współpracy
- studenci zagraniczni uczestniczący w Programie Wymiany
- pracownicy placówek naukowo-badawczych, uczelni publicznych i samorządowych placówek oświatowych Krakowa
- pracownicy innych placówek naukowo-badawczych i uczelni publicznych, o ile mieszkają na stałe lub czasowo w Krakowie
- biblioteki szkół wyższych i średnich, placówek naukowych i zakładów pracy Krakowa
- pozostali, na podstawie umowy zawartej między instytucją zatrudniającą, a Biblioteką Główną AGH; szczegółowe zasady ustala Dyrektor Biblioteki

Pełny tekst Regulaminu.