Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

Masz pytanie dotyczące Bibliografii? - napisz: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH powstaje w oparciu o Zarządzenie JM Rektora AGH nr 17/2007. W Bibliografii rejestrowane są publikacje od roku 1999 włącznie, w wyjątkowych przypadkach także publikacji wcześniejszych (od 1992 r.), jeśli nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii. Prace opisywane są na podstawie oryginałów, które można składać w Oddziale Informacji Naukowej w godzinach otwarcia Oddziału. Po zarejestrowaniu w bazie oryginały publikacji są zwracane autorom.

 

Przeglądaj Bibliografię