ERIC

ERIC (Educational Resource Information Center) jest bazą bibliograficzno-abstraktową rejestrującą publikacje z dziedziny edukacji. Zawiera odsyłacze do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów. Zasięg chronologiczny sięga 1966 roku.