Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Business Source Utlimate

Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost jest rozszerzoną wersją bazy Business Source Complete. Oferuje dostęp do pełnych tekstów publikacji dziedziny biznesu, ekonomii, zarządzania. Baza obejmuje m. in. ponad 3.500  tytułów pełnotekstowych czasopism (w tym ponad 2.000 recenzowanych) z ponad 70 krajów.

 

Wykaz tytułów indeksowanych czasopism

Wykaz tytułów pozostałych indeksowanych publikacji