Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Biblioteka Czasopism Elektronicznych) oferuje dostęp do pełnotekstowych czasopism naukowych i akademickich z różnych dziedzin wiedzy, w których co najmniej 50% artykułów jest dostępnych online w formie pełnotekstowej.