SciTech Connect

SciTech Connect obejmuje zasoby wcześniej udostępniane przez Energy Citations Database (ECD) oraz the Information Bridge (IB). Serwis zawiera informacje bibliograficzne oraz wybrane pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, opisów patentowych od 1943 roku. Wydawcą bazy jest U.S. Department of Energy (DOE).

SciTech Connect zawiera ponad 2,6 miliona opisów bibliograficznych oraz ponad 360.000 dokumentów pełnotekstowych.