Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obiegówki

W celu podbicia obiegówki/karty odejścia (uzyskania potwierdzenia, że nie zalega się z książkami i opłatami w Bibliotece Głównej AGH), należy udać się do Wypożyczalni na parterze.