MEDLINE

MEDLINE jest bazą bibliograficzno-abstraktową rejestrującą publikacje z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii i nauk pokrewnych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).