FAQ - Udostępnianie norm i patentów

 

Gdzie w Bibliotece jest „normownia”?
Normy są udostępniane w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych
.

Kto może korzystać z norm?
Normy są udostępniane w Czytelni wszystkim zainteresowanym.

Gdzie można skorzystać z norm i patentów?
Z norm i patentów można korzystać w
Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych

Czy mogę kserować, drukować lub kopiować normy w inny sposób?
Polskie normy są chronione prawem autorskim, w związku z czym nie można ich kopiować w żaden sposób. Dla pracowników i studentów AGH istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych lub kserokopii fragmentów norm „papierowych” jedynie na potrzeby dydaktyczne/naukowe.

Czy istnieje możliwość zapisania kopii norm elektronicznych na dysku wymiennym?
Nie ma możliwości sporządzenia kopii norm elektronicznych. Normy te można jedynie przeglądać na monitorze komputera.

Czy normy mogą być wypożyczane "na zewnątrz"?
Normy nie są wypożyczane na zewnątrz.

Czy dostęp do norm w wersji elektronicznej jest możliwy spoza czytelni?
Normy w wersji elektronicznej dostępne są wyłącznie na miejscu w
Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych

Czy w Punkcie Informacji Normalizacyjnej można kupić normy? Jeżeli nie, to gdzie?
Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Głównej AGH nie prowadzi sprzedaży norm. Normy można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego PKN. Dla pracowników AGH oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uczelni pracownicy Biblioteki Głównej realizują zamówienia na zakup norm i innych wydawnictw Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zamówienia na normy zagraniczne i wydawnictwa organizacji normalizacyjnych

Czy opisy patentowe są dostępne on-line?
Wszystkie opisy patentowe polskie i zagraniczne są dostępne on-line (np. www.uprp.pl, worldwide.espacenet.com/).