FAQ – Wypożyczanie książek (zbiorów)

 

W jaki sposób mogę wypożyczyć książkę, czasopismo, inne zbiory?
Po wyszukaniu dokumentu w katalogu należy sprawdzić, jaką ma lokalizację:

  • Książki z lokalizacją “BG-Magazyn” (sygnatury rozpoczynające się od cyfr rzymskich) zamawia się przez komputer, po uprzednim zalogowaniu.
  • Książki z lokalizacją "BG-Strefa Wolnego Dostępu" (sygnatury rozpoczynające się od litery W) można samodzielnie wypożyczyć (bez wcześniejszego zamawiania) tylko w Strefie Wolnego Dostępu (parter Hol).
  • Czasopisma bieżące (wydane w aktualnym roku kalendarzowym) są dostępne w Czytelni Głównej.
  • Pozostałe czasopisma zamawia się na rewersach z zielonym paskiem.
  • Zamówienia na normy i patenty są realizowane na bieżąco w Czytelni Norm i Patentów (pok. 213).
  • Mapy są realizowane na bieżąco w Czytelni Zbiorów Kartograficznych (pok. 213).

Gdzie można odebrać zamówione książki?
Zamówione książki odbiera się w Wypożyczalni (parter Hol) w godzinach otwarcia.

Dlaczego nie mogę prolongować wypożyczonej książki?
Istnieją cztery powody:

  • Konto czytelnika straciło bądź niebawem straci ważność.
  • Książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.
  • Wyczerpał się limit prolongat książki.
  • Minął wyznaczony termin zwrotu książki.

W każdym przypadku należy zgłosić się do Wypożyczalni (parter Hol) z książkami oraz kartą biblioteczną (legitymacją elektroniczną).

Gdzie można wpisać się do kolejki na książkę (zrobić rezerwację)?
Rezerwować można tylko książki z lokalizacją “BG-Magazyn”, które aktualnie mają status: “data zwrotu”. W rezerwacji książek pomagają bibliotekarze dyżurujący w Informacji Katalogowej (parter Hol). W tym celu należy przygotować sygnaturę książki oraz numer karty bibliotecznej.

Jak zamówić książkę z magazynu W?
Książki z sygnaturami rozpoczynającymi się od litery W (z lokalizacją BG-Strefa Wolnego Dostępu - dawniej lokalizacja Magazyn W) można samodzielnie wypożyczyć (bez wcześniejszego zamawiania) tylko w Strefie Wolnego Dostępu (parter Hol)

Co oznacza w katalogu status „nie wypożycza się” i „na wydziale”?
Status: “nie wypożycza się” oznacza, że z dokumentów można korzystać tylko na miejscu w Czytelniach. Status: “na wydziale” oznacza, że ten egzemplarz znajduje się w zbiorach podanej biblioteki wydziałowej i tam należy dowiadywać się o jego dostępności.

Czy mogę w Bibliotece Głównej wypożyczyć książki z biblioteki wydziałowej?
Nie. Książki znajdujące się w bibliotekach wydziałowych można wypożyczać jedynie w tych bibliotekach.

Czy wypożyczone książki może zwrócić za mnie kolega?
Do zwrotu książek nie jest wymagana obecność właściciela konta. Książki może zwrócić ktokolwiek i nie musi mieć przy sobie karty bibliotecznej czytelnika.

Czy ktoś może za mnie prolongować książki?
Książki można prolongować samodzielnie, korzystając z katalogu komputerowego. W przypadku wyczerpania limitu prolongat książki może prolongować w Wypożyczalni tylko posiadacz konta bibliotecznego, bądź osoba upoważniona.

Czy książki można zwrócić pocztą?
Książki można zwrócić pocztą na adres:
Biblioteka Główna AGH
Wypożyczalnia
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Jak długo będę czekać na zamówioną książkę lub czasopismo?
Zamówienia na książki i czasopisma z Magazynu są realizowane o każdej pełnej godzinie. Czas oczekiwania do 60 min.

Nie dostałem zamówionej książki. Dlaczego i co zrobić dalej?
W Katalogach znajdują się rewersy odmowne, w których podana jest przyczyna braku realizacji. Skontaktuj się z bibliotekarzem dyżurującym w Informacji Katalogowej (hol główny, parter).

Co zrobić, jeśli zgubiłem książkę?
Należy niezwłocznie zgłosić się do Wypożyczalni (parter).

Jaka jest opłata za przetrzymanie książki?
Opłata za przetrzymanie książki to 20 groszy za każdy dzień.

Gdzie uiścić opłatę za przetrzymanie książek (na jakie konto można ją wpłacić)?
Opłatę można uiścić gotówką tylko w Kasie Biblioteki, po uprzednim zwrocie książek.

Czy mogę wypożyczyć książkę, która jest na wystawie książek polskich lub zagranicznych?
Książek znajdujących się na wystawie nie można wypożyczyć. Można jednak je zarezerwować lub przeglądnąć na miejscu, posiadając aktywne konto biblioteczne. W tym celu należy przejść do Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (pok. 121).

Jeżeli skończyłem studia, zwróciłem indeks, ale piszę jeszcze pracę magisterską, czy mogę wypożyczać książki ?
Istnieje możliwość prolongaty konta do czasu obrony pracy magisterskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wypożyczalni.

Co zrobić, jeżeli książki nie ma w zbiorach naszej biblioteki ani w bibliotekach krakowskich?
Należy zgłosić się do Wypożyczalni Międzybibliotecznej (parter, pok. 4).

Jak wyszukiwać i zamawiać czasopisma?
Czasopisma wyszukuje się w katalogu komputerowym lub w katalogu kartkowym i zamawia na rewersie z zielonym paskiem. Poproś o pomoc bibliotekarza dyżurującego w Informacji Katalogowej (parter).

Czy uczniowie szkół średnich mogą wypożyczać książki i czasopisma?
Uczniowie szkół średnich mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu.

Czy mogę wypożyczyć mapy, np. na jeden dzień?
Mapy są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (II piętro, pok. 213).

Czy mapy są dostępne w wersji cyfrowej?
Mapy są dostępne tylko w wersji papierowej.

Gdzie w Bibliotece są dostępne mapy?
Mapy są udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych (II piętro, pok. 213).

Czy mogę skopiować, skanować lub zrobić zdjęcie mapy?
Kopiować można, w jakikolwiek sposób, jedynie fragmenty map.