Sekcja Administracyjna - pracownicy

kierownik

mgr inż. Teresa Proficz

Poczta BG 12 617 47 40
12 617 32 10
pracownicy inż.-techn.

Piotr Kaganek

Poczta BG 12 617 32 09

Edward Tabisz

Poczta BG 12 617 39 85
pracownicy administracyjni

Agnieszka Piękoś

Poczta BG 12 617 32 10

Iwona Pstuś

Poczta BG 12 617 32 08

mgr Marta Tabisz

Poczta BG 12 617 32 10
obsługa

Bogdan Głowacki

Poczta BG 12 617 32 24
obsługa - sekcja gospodarcza

Anna Adamczyk

  12 617 32 25

Joanna Biel

  12 617 32 25

Anna Bogucka

  12 617 32 25

Edyta Chochół

  12 617 32 25

Anna Dziektarz

  12 617 32 24

Barbara Gastoł

  12 617 32 27

Beata Krężołek

  12 617 32 25

Barbara Pieczara

  12 617 32 27

Barbara Rzyczniak

  12 617 32 25