Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Korzystanie z publikacji naukowych - ankieta Polskiej Izby Książek - termin 31 maja

25.05.2023

Korzystanie z publikacji naukowych - ankieta PIK

W imieniu Polskiej Izby Książki, zachęcamy do udziału w ankiecie na temat korzystania z publikacji naukowych. Badanie ma na celu wypracowanie przez PIK rozwiązań dotyczących ułatwienia pracownikom i studentom dostępu do publikacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność bibliotek w zakresie upowszechniania zasobów naukowych.

Ankieta jest anonimowa, nie zawiera pytań otwartych, a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 minut. 

Ankieta dla pracowników naukowych:
https://plnaukowcy.webankieta.pl/

Ankieta dla studentów:
https://plstudenci2023.webankieta.pl/