Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rankingi naukowców wg Clarivate Analytics i Elseviera

01.02.2023

Poniżej zamieszczamy  linki do opublikowanych przez firmy Clarivate Analytics oraz Elsevier list:  Highly Cited Researchers (na podstawie bazy Web of Science) oraz Updated science-wide author databases of standardized citation indicators (na podstawie bazy Scopus)

Highly Cited Researchers 2022

Highly Cited Researchers 2021

Updated science-wide author databases of standardized citation indicators (na stronie widoczne również poprzednie wersje wykazów)