Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.) wykład dr Zygmunta Niechody - Polski Komitet Normalizacyjny

16.11.2022

8 listopada 2022 r. w Bibliotece Głównej AGH odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu seminariów promujących normalizację, przygotowanych we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Wykład „Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.)" poprowadził doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr inż. Zygmunt Niechoda, którego obszar zainteresowań zawodowych obejmuje: normalizację, ocenę zgodności, prawo techniczne oraz edukację zawodową. W seminarium uczestniczyli studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz studenci Architektury Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

 

W trakcie seminarium omówiono następujące zagadnienia:

1. Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającym się świecie.
2. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej.
3. Nowe obszary i aspekty normalizacji.
4. Czynnik czasu kontra wymagania rynku – nowe produkty normalizacyjne.
5. Normalizacja w kreowaniu innowacyjności i upowszechnianiu innowacji.
6. Normalizacja czynnikiem strategicznym w rozwoju firmy.
7 Rola normalizacji we współczesnej makroekonomii.