Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rozwój innowacyjnych eksperymentalnych technik badawczych do przeprowadzania mikrostymulacji i rejestracji aktywności neuronów w mózgu oraz do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki terapeutycznej w radioterapii fotonowej

Data obrony: 
27.09.2023
Autor: 
Paweł Jurgielewicz
Tytuł: 
Rozwój innowacyjnych eksperymentalnych technik badawczych do przeprowadzania mikrostymulacji i rejestracji aktywności neuronów w mózgu oraz do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki terapeutycznej w radioterapii fotonowej