Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wdrażamy nowoczesny system biblioteczny Alma

24.08.2023

Miło nam poinformować, że Biblioteka Narodowa pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. 

Tym samym Akademia Górniczo-Hutnicza  znalazła się na liście instytucji rekomendowanych do wdrożenia  zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek. W dniu 18 maja 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, w których zostanie wdrożony system Alma i wyszukiwarka Primo. Koszty podłączenia systemu ponosi Biblioteka Narodowa.
 
System Alma firmy ExLibris - part of Clarivate to nowoczesny system biblioteczny nowej generacji, działający w chmurze i wpisujący się w rozwiązania klasy Library Services Platform.  System skoncentrowany jest na procesach zamiast typie dokumentu, czyli takim w którym możemy jeszcze skuteczniej administrować zasobami – niezależnie od tego, czy mówimy o materiałach tradycyjnych, pierwotnie elektronicznych (born digital) czy zdigitalizowanych. Zasoby każdej instytucji włączonej do systemu będą współkatalogowane z Biblioteką Narodową. Oznacza to, że będą widoczne z poziomu wspólnego katalogu Biblioteki Narodowej oraz innych polskich bibliotek, należących do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej.

System od momentu powstania  został wprowadzony w ponad 1800 instytucjach na całym świecie, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które wdrożyły system Alma jest m.in. University of Cambridge, Harvard University, Boston College czy Princeton University Library, a w Polsce system użytkują z powodzeniem m.in.: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praca w nowym systemie zapewni poprawę dostępności zasobów naukowych dla kadry naukowej oraz studentów AGH, a także lepszą widoczność zbiorów bibliotecznych AGH w Polsce i na świecie. Zakończenie procesu wdrażania nowego systemu bibliotecznego zaplanowane jest na listopad 2024 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025