Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Chemistry: The Central Science in SI Units

Chemistry: The Central Science in SI Units, Global Edition 14th Edition, to obszerny podręcznik, obejmujący wszystkie działy chemii ogólnej, dostępny na platformie VitalSource. 
 
Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej. Dostęp do podręcznika jest możliwy dla 10 jednoczesnych użytkowników. 
Z podręcznika można korzystać bez zakładania konta użytkownika w serwisie.
 
Dostęp został wykupiony na rok akademicki 2022/2023.
 
Prosimy użytkowników o przesyłanie komentarzy i uwag na temat podręcznika:  
 
Marta Urbaniec
e-mail: marta.urbaniec[at]bg.agh.edu[dot]pl
telefon: 12 617 32 21