Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekty finansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programów "Społeczna odpowiedzialność nauki" i "Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Projekty finansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programów:

 

Społeczna odpowiedzialność nauki II – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

Projekt:  Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989

 

Społeczna odpowiedzialność nauki – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych  

Projekt: Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945