Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ScienceDirect, SciVal - webinary firmy Elsevier

Zapraszamy do udziału w jesiennych webinarach firmy Elsevier: 
 
13.09, 11:30: ScienceDirect w dydaktyce - webinarium dla nauczycieli akademickich i bibliotekarzy
 
14:09, 12:30: Wyzwania bibliotek - edukacja informacyjna. Dyskusja
 
27.09, 11:30: Porozmawiajmy o profilach - Scopus Instiution Profile Wizard bez tajemnic
 
Pełna oferta webinarów w okresie wrzesień-grudzień znajduje się na stronie Elsevier Training Hub