Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt SON: Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945

30.09.2022

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu  „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”  – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

Nazwa projektu: Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945

Nr projektu: SONB/SP/548765/2022

Kwota dofinansowania projektu: 57 735, 70 zł

Kwota całkowita projektu: 70 050, 70 zł

Termin realizacji projektu: 01.11.2022  – 31.07.2024

Celem projektu jest upowszechnienie informacji naukowej o historycznej kolekcji skryptów i podręczników Profesorów Akademii Górniczej w Krakowie za lata 1919–1945 i ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie poprzez Repozytorium AGH w zależności od daty wydania i uwarunkowań prawa autorskiego.

Zbiór skryptów i podręczników, zasłużonych w swoich dziedzinach nauki Profesorów AG w Krakowie jest wyróżniającą się kolekcją BG AGH. To nierzadko unikatowe pod względem wydawniczym obiekty, związane z procesem badawczo-dydaktycznym Uczelni oraz historią edukacji technicznej w Polsce.

Efektem projektu będzie udostępnienie online, 61 opisów bibliograficznych skryptów/podręczników Profesorów AG w Krakowie za lata 1919-1945, w katalogu NUKAT i AGH. Obiekty zdigitalizowane w liczbie 38, prezentowane na terminalach komputerowych w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz Repozytorium AGH.


Wykorzystanie litografii było niemożliwe, zatem skrypty i podręczniki były wielokrotnie przepisywane na maszynie (w ramach projektu zostaną zdigitalizowane). Inną metodą publikowania było powielanie, w ostateczności stosowano technikę hektograficzną.

flaga i godło Polski

Logo Społeczna Odpowiedzialność NaukiLogo Ministerstwa Edukacji i Nauki