Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich – RODBUK

07.03.2023

6 marca 2023 r. zostało uruchomione Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich – RODBUK.

Zadaniem Repozytorium jest gromadzenie, archiwizacja i udostępnianie w otwartym dostępie wszelkiego typu danych badawczych tworzonych przez naukowców w trakcie działalności naukowej. RODBUK realizuje politykę otwartej nauki (Open Science) poprzez stworzenie publicznie dostępnej platformy deponowania zbiorów danych badawczych. Każdy zdeponowany zbiór danych będzie automatycznie miał przypisany identyfikator DOI. Korzystanie z RODBUK dla użytkowników jest w pełni bezpłatne.

Więcej informacji o RODBUK.