Knovel

Kolekcja książek elektronicznych Knovel Library jest udostępnianą on-line kolekcją podręczników, książek, wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych publikowanych przez takich wydawców jak m.in.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser czy Synapse. Obejmują publikacje z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych.

W ramach konsorcjum Knovel dla użytkowników AGH został zakupiony dostęp licencyjny do książek z następujących dziedzin:

 • Ceramics & Ceramic Engineering
 • Civil Engineering & Construction Materials
 • Earth Sciences
 • Electrical & Power Engineering
 • Electronics & Semiconductors
 • Environment & Environmental Engineering
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Metals & Metallurgy
 • Mining Engineering & Extractive Metallurgy
 • Oil & Gas Engineering

 

Dziedziny  Electronics & Semiconductors, Mechanics & Mechanical Engineering, Metals & Metallurgy zostały wzbogacone o równania interaktywne. Równania interaktywne dają możliwość skorzystania ze zweryfikowanych przykładów obliczeń, tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi programistycznych i obliczeniowych, wklejania grafiki, tekstu etc. Do korzystania z nich nie są potrzebne inne zewnętrzne programy, np. Mathcad.

Dostęp do równań możliwy jest z poziomu zakładki Tools - Interactive Equations oraz po wejściu do spisu tytułów każdej z tych kolekcji tematycznych.

 

Publikacje dostępne w ramach prenumeraty znajdują się w zakładce My Subscription.

Uwaga!

Wszelkie próby ściągania całych książek i kolekcji będą powodowały natychmiastowe odłączenie dostępu do bazy.

Wg umowy licencyjnej zabrania się:

 • znacznej (nie więcej niż 25 stron lub 10 % publikacji, w zależności od tego, która ilość jest ilością mniejszą) lub systematycznej reprodukcji;
 • redystrybucji, odsprzedaży lub podlicencjonowania w jakikolwiek sposób, wraz z pobieraniem odpłatności za te usługi;
 • systematycznego dostarczania lub dystrybucji w jakiejkolwiek formie do osoby innej niż autoryzowany Użytkownik (tj. pracownik lub student AGH);
 • systematycznego lub znacznego zachowywania zasobów produktów licencjonowanych.

 


 

Dostęp do prenumerowanych kolekcji Knovel Library

materiały informacyjne i instrukcje

film instruktażowy

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.