Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Knovel

Baza Knovel, wydawana i udostępniana przez firmę Elsevier, zawiera ponad 11 000 książek, materiałów konferencyjnych oraz dane dotyczące właściwości materiałów, takich jak substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice. Dodatkowo Knovel oferuje dostęp do narzędzi analitycznych w tym do ponad 2000 interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu. Zasoby pochodzą od ponad 150 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców.

W ramach konsorcjum Knovel użytkownicy z AGH mają dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

 • Ceramics & Ceramic Engineering
 • Civil Engineering & Construction Materials
 • Earth Sciences
 • Electrical & Power Engineering
 • Electronics & Semiconductors
 • Environment & Environmental Engineering
 • Mechanics & Mechanical Engineering
 • Metals & Metallurgy
 • Mining Engineering & Extractive Metallurgy
 • Oil & Gas Engineering

 

materiały informacyjne


Wg umowy licencyjnej zabrania się:

 • znacznej (nie więcej niż 25 stron lub 10 % publikacji, w zależności od tego, która ilość jest ilością mniejszą) lub systematycznej reprodukcji;
 • redystrybucji, odsprzedaży lub podlicencjonowania w jakikolwiek sposób, wraz z pobieraniem odpłatności za te usługi;
 • systematycznego dostarczania lub dystrybucji w jakiejkolwiek formie do osoby innej niż autoryzowany Użytkownik (tj. pracownik lub student AGH);
 • systematycznego lub znacznego zachowywania zasobów produktów licencjonowanych.


Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.