DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - kolekcja czasopism z różnych dziedzin nauki, m. in. nauki społeczne, historia, edukacja, biologia, technologia.