Wiley Online Library

Dostęp do ok. 1400 pełnotekstowych czasopism Wiley-Blackwell udostępnianych na platformie Wiley Online Library, m. in. z dziedziny chemii, ekonomii, informatyki, nauk o ziemi i środowisku, edukacji, inżynierii, prawa, nauk biologicznych i medycznych, matematyki, statystyki, fizyki, astronomii, psychologii, nauk społecznych i humanistycznych. Serwis zawiera bieżące roczniki oraz archiwa od 1997 r.

W roku 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Książki z licencji krajowej Wiley dostępne są na serwerze wydawcy. W przyszłości będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.

Wszystkie czasopisma i książki, należące do licencji akademickiej, oznaczone są otwartą, żółtą kłódką na platformie wydawcy.

Pełna informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka


Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.