Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

SpringerLink

W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie SpringerLink udostępniane są czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.

 

Informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki 

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

 

Program publikowania otwartego Springer 2019-2022

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.