SpringerLink

W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie SpringerLink udostępniane są czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.

 

Informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie ICM.

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

 

Springer Open Choice/Open Access - krajowy program publikowania otwartego - UWAGA: limit artykułów na rok 2019 został wyczerpany

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.