ScienceDirect (Elsevier)

W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie Science Direct udostępniane są czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.
Kolekcja książek elektronicznych obejmuje monografie z lat 2013-2014 oraz serie książkowe i poradniki (handbooks) z lat 2011-2015.

Informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wykaz czasopism wycofanych z licencji akademickiej w 2019 roku

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka


W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 został uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier.

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.