Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct to pełnotekstowa, wielodziedzinowa baza publikacji wydawnictwa Elsevier, reprezentująca dziedziny takie jak:

  • physical sciences and engineering
  • life sciences
  • health sciences
  • social sciences and humanities
 
W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie Science Direct udostępniane są pełnotekstowe czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.

Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. Łącznie w ramach licencji krajowej dostępne są 1594 czasopisma, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopisma archiwalnych.

Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych

W ramach licencji sa również dostępne wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

Szczegółowa informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Dodatkowo w 2023 roku Biblioteka wykupiła dostęp do 2 tytułów czasopism Elseviera, które nie są obecnie objęte licencją akademicką:

Energy (zasób od 1995 roku)

Chemical Engineering Journal (zasób od 1997 roku)

Ww. tytuły są dostępne ze strony Wydawcy lub przez Listę A-Z.

 


Wykaz czasopism wycofanych z licencji akademickiej w 2019 roku (ok. 220 tytułów)

Wykaz czasopism wycofanych z licencji akademickiej w 2023 roku (407 tytułów)

 

Liczne archiwa są dostępne dla użytkowników sieci uczelnianej AGH na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.

 

 

Nagrane webinaria:

ScienceDirect - Publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki

ScienceDirect - Jak być na bieżąco z nowościami

Science Direct - Wyszukiwanie zaawansowane

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.