Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ScienceDirect (Elsevier)

Science Direct to pełnotekstowa, wielodziedzinowa baza publikacji wydawnictwa Elsevier, reprezentująca dziedziny takie jak:

  • physical sciences and engineering
  • life sciences
  • health sciences
  • social sciences and humanities
 
W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie Science Direct udostępniane są pełnotekstowe czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.
 
Dostęp obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, a także wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. 

Od 2019 roku z licencji krajowej zostało wykluczonych ok. 220 tytułów czasopism. Wykaz czasopism wycofanych z licencji akademickiej w 2019 roku

Od 2022 roku siedem czasopism z licencji krajowej ScienceDirect zostało przeniesionych do Mark Allen Group (MAG). Wykaz tytułów czasopism przeniesionych do MAG

Liczne archiwa są dostępne dla użytkowników sieci uczelnianej AGH na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.

Licencja obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.  

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

 

Szczegółowa informacja o dostępnych kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 został uruchomiony Program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier

 

Nagrane webinaria:

ScienceDirect - Publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki

ScienceDirect - Jak być na bieżąco z nowościami

Science Direct - Wyszukiwanie zaawansowane

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.