Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wystawa nowości polskich 21.01-25.02.2022

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 21 stycznia do 25 lutego 2022.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, pokój 121.

 

TYTUŁ/AUTOR

ROK WYDANIA

SYGNATURA

1001 drobiazgów z teorii obwodów : zbiór zadań testowych / Marek Nałęcz, Edward Śliwa.

2021

II 268491

Aktualne problemy zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi / pod redakcją Agnieszki Leśniak ; Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. Katedra Zarządzania w Budownictwie.

2020

II 268701

Analiza obrazu : jak to działa? / Leszek Wojnar ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2020

II 268751

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne : jesień / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

2020

II 268753

Badanie złączy spawanych : przegląd metod / Janusz Czuchryj, Bolesław Kurpisz.

2021

II 268619

Budownictwo i fizyka budowli / pod redakcją Tomasza Kisilewicza ; Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli.

2021

II 268706

Chłodnictwo i pompy ciepła / Marian Rubik.

2021

II 268630

Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP / Anna Pamuła.

2021

II 268692

Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / redakcja naukowa Natalia Iwaszczuk.

2021

II 268727

Dynamika łańcuchowych układów ciągnienia ścianowych maszyn urabiających / Eryk Remiorz.

2021

II 268736

Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Jurand Bień.

2021

II 268675

Eksploatacja pojazdów rolniczych / Piotr Łagowski, Zdzisław Chomik.

2021

II 268633

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Anton Herner, Hans-Jürgen Riehl ; z  języka niemieckiego tłumaczył Andrzej Wendrychowicz.

2020

II 268501

Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych / Marian Strączyński, Paweł Urbański, Dariusz Latoń.

2021

II 268746

Excel : tabele przestawne w prostych krokach / Henryk Tyszka.

2022

II 268642

Geometryczne charakterystyki figur płaskich : teoria, przykłady i zadania / Aleksandra Krampikowska, Agnieszka Czajkowska, Magdalena Bacharz.

2021

II 268665

Kierowanie zespołami ludzkimi na miarę rewolucji cyfrowej / redakcja naukowa Teresa Bal-Woźniak.

2020

II 268669

Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane - kształtowanie i ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych / pod redakcją Mariusza Maślaka ; Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych.

2020

II 268703

Laboratorium inżynierii materiałów elektrotechnicznych / Barbara Kucharska.

2021

II 268654

Marketing dla bystrzaków / Jeanette Maw McMurtry ; przekład: Jacek Romański.

2020

II 268624

Mechanika lotu : osiągi samolotów / Grzegorz Kowaleczko ; Lotnicza Akademia Wojskowa.

2021

II 268754

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych / Grzegorz Śladowski.

2021

II 268699

Metody analityczne w badaniach próbek środowiskowych / Marta Bożym.

2021

II 268653

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji / Kesra Nermend.

2017

II 268662

Metody Komputerowe - 2021 : studencka konferencja naukowa  / komitet redakcyjny Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny ; rysunek na okładce Wojciech Kokot ; Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska.

2021

II 268739

Moc lidera projektu : 7 zasad, które pomogą ci wspiąć się na wyższy poziom zarządzania projektem / Susanne Madsen ; przekład Jacek Konieczny.

2022

II 268672

Modelowanie i właściwości wyrzutni hybrydowych / Krzysztof Kluszczyński, Tomasz Makowski.

2021

II 268750

Nauki przyrodnicze : fauna i flora / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

2021

II 268752

Ocena możliwości realizacji gospodarki cyrkulacyjnej w systemach gospodarki odpadami komunalnymi - wybrane zagadnienia / Agnieszka Generowicz.

2021

II 268748

Optimum : idea cyberpsychologii pozytywnej / Paweł Fortuna.

2021

II 268606

Pentagram rozwoju osobistego / Sylwia Bednarek.

2021

II 268618

Planowanie biznesowe i zarządzanie ryzykiem projektów / Józef Bućko.

2021

II 268647

Podstawy projektowania przydomowych instalacji PV : zagadnienia wybrane / Julian Wiatr.

2021

II 268610

Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne / Marcin Dębowski, Adam Luberański, Marcin Michalski, Jakub Polański, Tomasz Sumera.

2021

II 268682

Problematyka planowania komunikacyjnego : skrypt do ćwiczeń projektowych / Krystian Banet, Katarzyna Nosal Hoy, Katarzyna Solecka.

2021

II 268711

Przetwarzanie energii mechanicznej we współosiowej przekładni magnetycznej / Marcin Kowol.

2021

II 268652

Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywych organizacji / [Ken Blanchard oraz] współzałożyciele i konsultanci The Ken Blanchard Companies® ; z wprowadzeniem Kena Blancharda ; przekład Bartosz Sałbut.

2021

II 268660

Reforma prawa własności intelektualnej / redakcja Alicja Adamczak.

2021

II 268636

Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków / Ewa M. Boryczka.

2020

II 268742

Smart city zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego : procesowe e-planowanie partycypacyjne / Ewa Janczar.

2021

II 268671

Stulecie kosmologii : jak zrozumieliśmy wszechświat / P.J.E. Peebles ; przełożyli: Ewa L. Łokas i Bogumił Bieniok.

2021

II 268724

Technika obliczeń inżynierskich w MATLABIE / Mirosław Wciślik.

2021

II 268635

Wpływ zginania ze skręcaniem oraz obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w spoinach pachwinowych / Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek.

2021

II 268650

Wpływy wiatru na budynki wysokościowe i na ludzi / pod redakcją Andrzeja Flagi ; Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

2021

II 268707

Współczesne obszary zarządzania / redakcja naukowa Wojciech Pizło.

2021

II 268691

Współczesne problemy zarządzania : kierowanie zespołami ludzkimi : zeszyt tematyczny nr 2 / Teresa Bal-Woźniak, Krystyna Kmiotek.

2020

II 268670

Współczesne wyzwania w projektowaniu infrastruktury drogowej i kolejowej / pod redakcją Stanisława Gacy, Piotra Kozioła ; Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu.

2021

II 268705

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji / Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska.

2021

II 268690

Wszechmocny Amazon : Jeff Bezos i jego globalne imperium / Brad Stone ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.

2021

II 268674

Wybrane problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych / pod redakcją Tomasza L. Stańczyka, Andrzeja Zuski.

2021

II 268661

Wybrane problemy dynamiki i mechaniki budowli oraz materiałów / pod redakcją Tadeusza Tatary ; Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów.

2020

II 268710

Wybrane problemy geotechniki i wytrzymałości materiałów dla potrzeb nowoczesnego budownictwa / pod redakcją Elżbiety Pileckiej ; Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów.

2021

II 268709

Wybrane teoretyczne i narzędziowe zagadnienia podstaw informatyki / Marian Chudy.

2021

II 268498

Wybrane zagadnienia kształtowania i obliczania szkieletów stalowych budynków / Andrzej Machowski, Izabela Tylek, Paweł Żwirek.

2021

II 268715

Wybrane zagadnienia numeryczne : analiza i dobór algorytmów / Janusz Miller, Maciej Szymkat, Jędrzej Byrski, Filip Kamiński, Jarosław Wąs ; pod redakcją Jarosława Wąsa.

2021

II 268729

Wybrane zastosowania metod obliczeniowych w inżynierii lądowej / pod redakcją Marka Słońskiego ; Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii.

2021

II 268708

Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii / redakcja naukowa Natalia Iwaszczuk.

2021

II 268731

Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach = On selected economic-financial aspects in recent years / pod redakcją Henryka Gurgula ; Henryk Gurgul, Aneta Piechaczek, Krzysztof Posłuszny, Milena Suliga, Robert Syrek, Jacek Wolak.

2021

II 268734

Z życia dialogu : RODO - potrzebne choć niełatwe / redakcja Iwona Zakrzewska.

2021

II 268611

Z życia dialogu : zamówienia publiczne 2021 / redakcja Iwona Zakrzewska.

2020

II 268608

Zadania i przykłady z fizyki : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Antoni Gajewski, Anna Foryś, Andrzej Foryś.

2021

II 268698

Zadania z podstaw elektroenergetyki / Barbara Kucharska.

2020

II 268651

Zajęcia z robotyki i programowania z zestawem Lego Mindstorms Education EV3 : książka do nauki w modelu STEM (STREM) / Radosław Antoni Kycia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

2021

II 268694

Zarządzanie danymi w miastach : podręcznik dla samorządów / redakcja Wojciech Łachowski ; autorzy: Wojciech Łachowski [i 12 pozostałych].

2021

II 268616

Zarządzanie produktem dla bystrzaków / Brian Lawley, Pamela Schure ; przekład Monika Malcherek.

2020

II 268623

Zarządzanie projektami innowacyjnymi : aplikacje w środowisku PLM / Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek.

2021

II 268687

Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego w budownictwie ogólnym i mostownictwie / Wojciech Średniawa.

2021

II 268697

Zastosowanie pojemnościowych metod pomiarowych w badaniu przepływów dwufazowych. Cz. 1, Przepływy dwufazowe / Mariusz R. Rząsa.

2021

II 268649

Zginanie ukośne : teoria, przykłady i zadania / Magdalena Bacharz, Aleksandra Krampikowska, Agnieszka Czajkowska.

2021

II 268666

Znaczenie doboru stali, sposobu modelowania i badań doświadczalnych w projektowaniu konstrukcji budowlanych : wybrane zagadnienia / pod redakcją Mariusza Maślaka.

2020

II 268702