IM PAN

Pełnotekstowy dostęp online do następujących czasopism matematycznych:

  • Acta Arithmetica (1935-1936, 1939, 1958 - do aktualnego)
  • Annales Polonici Mathematici (1955 - do aktualnego)
  • Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics (2004 - do aktualnego)
  • Colloquium Mathematicum (1947 - do aktualnego)
  • Studia Mathematica (1929 - do aktualnego)