Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Emerald Insight

Czasopisma naukowe m. in. z zakresu inżynierii, zarządzania, marketingu, finansów, edukacji, nauk społecznych (więcej informacji). W ramach prenumeraty dostępne są czasopisma z kolekcji Emerald Engineering eJournal Collection oraz Emeral Management eJournal Portfolio.

Dostęp

Pełna informacja o publikacjach dostępnych w ramach subskrypcji znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald