EMIS- webinary dla użytkowników

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online, na których zostaną zaprezentowane główne funkcjonalności bazy EMIS:

ZAPISZ SIĘ