Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Polskie Akademickie Konsorcjum AIP/APS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP są udostępniane na serwerze Scitation należącym do AIP. Czasopisma APS dostępne są na serwerze APS.

Pełna informacja o publikacjach dostępnych w ramach subskrypcji znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.