UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionionych

System baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający wyszukiwanie oraz przeglądanie danych dotyczących polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Baza aktualizowana jest na bieżąco.