SIGŻ

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych SIGŻ (Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej) jest budowana przez CBR we współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi od 1981 r. Jest ona aktualizowana na bieżąco.

Wydawca: Centralna Biblioteka Rolnicza

Zasięg chronologiczny: od 1997