Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przewodnik Bibliograficzny

Przewodnik Bibliograficzny jest podstawową częścią opracowywanej przez Bibliotekę Narodową bieżącej bibliografii narodowej. Przewodnik rejestruje wydawnictwa zwarte (książki, pojedyncze tomy czasopism zawierające prace autorskie lub materiały z konferencji, sympozjów lub zjazdów, o ile posiadają indywidualną tytulaturę) na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. 
 
Do końca 2009 r. zeszyty Przewodnika Bibliograficznego wydawane były w formie drukowanej, a od 2009 r. publikowane są w formie plików PDF. Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.